Voor de liefhebber

MS Isabel

ex Pantera; ex Noordgeul; ex Nedlloyd 67; ex Damco 297 (Bron: debinnenvaart.nl)

De belading en de lossing van het schip vindt plaats door een gesloten systeem, waardoor het schip niet afhankelijk is van het weer. Er zijn verschillende manieren om de lading onder begeleiding van lucht (pneumatisch) in de ruimen te pompen.

De mogelijkheid is er om te laden met vrachtauto’s, de zogenaamde silo-vrachtwagens. Hiervoor heeft het schip zes aansluitpunten. Met de centrale laadleiding kan de lading verdeeld worden over zeven compartimenten. Daarnaast kan er geladen worden met een kegel / beladingsbalg. Hiervoor zijn zeven tankhoofden.

Voor het bepalen van de hoeveelheid geladen product wordt er gebruik gemaakt van het ijksysteem waar het schip mee is uitgerust. Hiermee kan nauwkeurig de diepgang worden bepaald en daarmee hoeveel ton er geladen is of gelost. Ook kunnen we zo bepalen wat de laad-lossnelheid is.

Lossen

Het vervoerde product kan worden afgeleverd in een silo of een andere dichte ruimte, waar voldoende afzuig is. Voorbeelden van aflevermogelijkheden:

  • de diverse wal Silo’s / Tanks
  • zeeschepen, Coasters
  • (silo-)wagons
  • silo-vrachtwagens

Losinstallatie

De losinstallatie is een zuig-pers installatie waarbij gebruik wordt gemaakt van 2 compressoren, 2 vacuümpompen en 4 silo (filter)-tanks. Dit is een dubbel uitgevoerd systeem. Het poedervormige product wordt vanuit het ruim in de 4 silo tanks gezogen door vacuüm en vervolgens worden de tanks onder druk gezet en leeggepompt. Dit gebeurt in een cyclus waarbij er 1 tank op vacuüm komt, 1 tank het product uit het ruim zuigt, er 1 tank op druk komt en 1 tank vervolgens lost. Zo kun je constant blijven lossen. Zodra de tank waaruit gelost wordt leeg is, is de volgende op druk en klaar om te lossen.

De lossnelheid ligt tussen de 150 en 250 ton per uur, afhankelijk van de aansluiting aan de wal.

Door middel van het ijksysteem kan er nauwkeurig worden bijgehouden wat de lossnelheden zijn.